Σχέδιο Αναβάθμισης Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής

Σημαντικές επισημάνσεις όσο αναφορά το «Σχέδιο Αναβάθμισης Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής».

Το Σχέδιο έχει παγκύπρια εμβέλεια Η αισθητική και η διακόσμηση των χώρων μετά τις επιλέξιμες παρεμβάσεις, οφείλουν να συνάδουν με την κυπριακή ταυτότητα και παράδοση Οι €15,000 αποτελούν το κατώτατο ποσό προτεινόμενης επένδυσης Ο εξοπλισμός ή μηχανήματα που θα αγοραστούν στο πλαίσιο του Σχεδίου θα πρέπει να είναι καινούργια Παρεμβάσεις σε μη εγκεκριμένους-αδειοδοτημένους χώρους με …

Σημαντικές επισημάνσεις όσο αναφορά το «Σχέδιο Αναβάθμισης Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής». Read More »