ΝΕΑ

Επισπεύδεται για τον Ιανουάριο 2023 η 2η προκήρυξη του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων

Το τεράστιο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων συγκέντρωσε η 1η πρόσκληση του Σχεδίου Χορηγιών για Ψηφιακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων, η προκήρυξη του οποίου ανακοινώθηκε 31 Οκτωβρίου 2022.

Ως αποτέλεσμα του μεγάλου ενδιαφέροντος ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της προκήρυξης, που ανήλθε στα €10 εκατ., καλύφθηκε από την πρώτη ημέρα της έναρξης υποβολής αιτήσεων που ήταν η 8η Νοεμβρίου 2022. Μετά και την εξέλιξη αυτή, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, έχει ανακοινώσει ότι επισπεύδει για τον Ιανουάριο του 2023 τη 2η προκήρυξη του Σχεδίου που ήταν προγραμματισμένη για τον Ιούνιο του 2023, ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πορεία τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο προϋπολογισμός της 2ης προκήρυξης θα ανέλθει στα €10 εκατ. με δυνατότητα υποβολής προτάσεων για €14 εκατ. ώστε εάν προκύψουν εξοικονομήσεις κατά την αξιολόγηση των προτάσεων να έχουν την ευκαιρία οι επιλαχούσες επιχειρήσεις να επωφεληθούν. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος_Το Αύριο».

Σύνοψη του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων είναι διαθέσιμη εδώ.

Κατά την πρώτη προκήρυξη, η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ 2021-2027 και της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο, υποβλήθηκαν 365 αιτήσεις, από υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις. Η διαδικασία διεκπεραιώθηκε μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ (http://fundingapps.mcit.gov.cy) και η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων. Ο μέσος όρος των επενδυτικών προτάσεων κυμαίνεται γύρω στις €55.000, αρκετά χαμηλότερος από το μέγιστο ποσό των €100 χιλιάδων που είχε καθοριστεί ως οροφή. Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της κάθε επενδυτικής πρότασης και στο 60% για επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Μία 3η προκήρυξη του Σχεδίου, για άλλα €10 εκατ., είναι προγραμματισμένη για το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Πηγή: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας