ΝΕΑ

Αιτήματα πληρωμής – Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Αιτήματα πληρωμής - Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει αναρτήσει όλα τα έντυπα που αφορούν την υποβολή αιτήματος πληρωμής χορηγίας του Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Προκήρυξη 2021).

Όσοι επιθυμούν να αναθέσουν στον συμβουλευτικό οργανισμό Vangelis Eleftheriou & Co. Ltd την ετοιμασία φακέλου Ενδιάμεσης Πληρωμής ή και Τελικής Πληρωμής, ή υποβολής αιτήματος αναδιάρθρωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν μαζί μας.