ΝΕΑ

Ανάθεση έργου επέκτασης Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Ταμασού

Ανάθεση έργου επέκτασης Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Ταμασού

Βρισκόμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την εμπλοκή του συμβουλευτικού οργανισμού Vangelis Eleftheriou & Co. Ltd στο έργο επέκτασης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Ταμασού.

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Ταμασού για υποβολή αίτησης ένταξης στο «Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026» που αναμένεται να προκηρυχθεί το πρώτο εξάμηνο του 2024, ο συμβουλευτικός οργανισμός Vangelis Eleftheriou & Co. Ltd έχει αναλάβει:

  • Τη συμπλήρωση του Εντύπου Αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών,
  • Την ετοιμασία Μελέτης Κατάδειξης/Τεκμηρίωσης Ανάγκης,
  • Τον καταρτισμό Μελέτης Βιωσιμότητας,
  • Την υποβολή αιτήματος καταβολής χορηγίας προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Ευχαριστούμε το Δ.Σ του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Ταμασού για την εμπιστοσύνη ανάθεσης του έργου.