ΝΕΑ

Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου: Ένα πολύτιμο εργαλείο για νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις

Εγκεκριμένοι Συμβούλοι Επιχειρήσεων, Κύπρος

Ο Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου αποτελεί ένα πρότυπο εργαλείο στρατηγικής διαχείρισης το οποίο μέσα από τη συμπλήρωση 9 ενοτήτων, και χωρίς να μπαίνει σε μεγάλες λεπτομέρειες, υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Οι 9 ενότητες ή Τμήματα του Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου:

  1. ΑΓΟΡΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ: Ο καταρτισμός του Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου εκκινεί με τον προσδιορισμό των κυριότερων τμημάτων και ομάδων της αγοράς τις οποίες η επιχείρηση σκοπεύει να προσεγγίσει και να εξυπηρετήσει.
  2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ: Η ενότητα περιλαμβάνει τους λόγους επιλογής της επιχείρησης από το κοινό-στόχος.
  3. ΡΟΕΣ ΕΣΟΔΩΝ: Αφορά τις πηγές εσόδων της επιχείρησης.
  4. ΔΙΚΤΥΑ: Γίνεται αναφορά στα κανάλια τα οποία η επιχείρηση θα αξιοποιήσει με σκοπό την επικοινωνία, τη διανομή, την πώληση και την εξυπηρέτηση των αγορών στόχων.
  5. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ: Περιγραφή του είδους των σχέσεων τις οποίες η επιχείρηση επιθυμεί να αναπτύξει και να διατηρήσει με τους πελάτες της.
  6. ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Προσδιορισμός των βασικότερων διεργασιών και διαδικασιών της επιχείρησης.
  7. ΚΥΡΙΟΙ ΠΟΡΟΙ: Περιλαμβάνει τους σημαντικότερους πόρους για υλοποίηση του έργου και λειτουργία της επιχείρησης.
  8. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Αναφορά στο δίκτυο των κυριότερων προμηθευτών και συνεργατών οι οποίοι θα ενσωματωθούν στο επιχειρησιακό μοντέλο και οι οποίοι θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της επιχείρησης.
  9. ΔΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ: Καθορισμός των κυριότερων κεφαλαιακών δαπανών και δαπανών εκκίνησης, και των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης.

Πιο κάτω παραθέτουμε παράδειγμα του Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου στη λειτουργία συνεργείου επιδιόρθωσης και συντήρησης οχημάτων.