ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

09 Oct 2021

Επαναπροκήρυξη σχεδίων πρόσληψης ανέργων εντός Οκτωβρίου 2021

Σημαντικά οικονομικά κίνητρα προς επιχειρήσεις για την εργοδότηση ανέργων, νέων 15-29 ετών, ατόμων με αναπηρίες και ατόμων με χρόνιες παθήσεις

06 Oct 2021

Ολοκληρωμένο έργο: Κέντρο λογοθεραπείας και ειδικής εκπαίδευσης στη Λακατάμια

Ίδρυση και λειτουργία κέντρου λογοθεραπείας και ειδικής εκπαίδευσης μέσω του Σχεδίου Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικότητας 2021

04 Oct 2021

Έργο παροχής ευκαιριών σε νέους απόφοιτους νομικής

Στους ασκούμενους δικηγόρους που θα συμμετάσχουν στο έργο θα τους καταβάλλεται για την περίοδο άσκησής τους, μηνιαίο επίδομα κατάρτισης ύψους…

30 Sep 2021

Προς ολοκλήρωση έργο: Υπερσύγχρονο Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΜΟΤ) στη Λευκωσία

Ίδρυση και λειτουργία υπερσύγχρονου Κέντρου ΜΟΤ στη Λευκωσία μέσω του Σχεδίου Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικότητας 2021