ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ

09 Oct 2021

Επαναπροκήρυξη σχεδίων πρόσληψης ανέργων εντός Οκτωβρίου 2021

Σημαντικά οικονομικά κίνητρα προς επιχειρήσεις για την εργοδότηση ανέργων, νέων 15-29 ετών, ατόμων με αναπηρίες και ατόμων με χρόνιες παθήσεις

06 Oct 2021

Ολοκληρωμένο έργο: Κέντρο λογοθεραπείας και ειδικής εκπαίδευσης στη Λακατάμια

Ίδρυση και λειτουργία κέντρου λογοθεραπείας και ειδικής εκπαίδευσης μέσω του Σχεδίου Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικότητας 2021

04 Oct 2021

Έργο παροχής ευκαιριών σε νέους απόφοιτους νομικής

Στους ασκούμενους δικηγόρους που θα συμμετάσχουν στο έργο θα τους καταβάλλεται για την περίοδο άσκησής τους, μηνιαίο επίδομα κατάρτισης ύψους…

01 Oct 2021

Λήξη Σχεδίου Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

Η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο ‘Σχέδιο Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων’…

30 Sep 2021

Προς ολοκλήρωση έργο: Υπερσύγχρονο Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΜΟΤ) στη Λευκωσία

Ίδρυση και λειτουργία υπερσύγχρονου Κέντρου ΜΟΤ στη Λευκωσία μέσω του Σχεδίου Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικότητας 2021

24 Sep 2021

Κρατική χορηγία για εισαγωγή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS

To Σχέδιο παροχής κρατικών χορηγιών για την εισαγωγή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών.…