ΝΕΑ

Διαθέσιμα για εκμίσθωση βιομηχανικά οικόπεδα στις Βιομηχανικές Περιοχές Φρενάρους, Κοκκινοτριμιθιάς, Β’ Πάφου (Αγίας Βαρβάρας) και Ύψωνα (Αγίου Συλά)

Διαθέσιμα για εκμίσθωση τα πιο κάτω οικόπεδα στις Βιομηχανικές Περιοχές Φρενάρους, Κοκκινοτριμιθιάς και Β’ Πάφου (Αγίας Βαρβάρας) και Ύψωνα (Αγίου Συλά)

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ανακοινώσει στις 16 Φεβρουαρίου 2024, ότι υπάρχουν διαθέσιμα για εκμίσθωση τα πιο κάτω οικόπεδα στις Βιομηχανικές Περιοχές Φρενάρους, Κοκκινοτριμιθιάς και Β’ Πάφου (Αγίας Βαρβάρας) και Ύψωνα (Αγίου Συλά), σύμφωνα με τα συνημμένα χωροταξικά σχέδια.

(α) Βιομηχανική Περιοχή Φρενάρους: Δύο (2) οικόπεδα με αρ. 32 (2.840 τ.μ. περίπου) και 47 (2.860 τ.μ. περίπου)

(β) Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς: Έξι (6) οικόπεδα με αρ. 27 (3.160 τ.μ. περίπου), 14 (3.840 τ.μ. περίπου), 20 (3.850 τ.μ. περίπου), 66 (πρώην 35β) (1.920 τ.μ. περίπου), 30 (2.944 τ.μ. περίπου) και 71 (2.011 τ.μ. περίπου).

(γ) Βιομηχανική Περιοχή Β’ Πάφου (Αγία Βαρβάρα): Έξι (6) οικόπεδα με αρ. 22 (2.200 τ.μ. περίπου), 24 (2.560 τ.μ. περίπου), 53 (3.530 τ.μ. περίπου), 55 (2.780 τ.μ. περίπου), 56 (2.770 τ.μ. περίπου) και 64 (2.990 τ.μ. περίπου).

(δ) Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα (Άγιος Συλά): Ένας (1) ειδικός χώρος με αρ.106 για εγκατάσταση πρατηρίου πετρελαιοειδών, εμβαδού 3.145 τ.μ. περίπου, για εξυπηρέτηση των χρηστών της Βιομηχανικής Περιοχής Ύψωνα. (Σημειώνεται με μπλε χρώμα στο συνημμένο χωροταξικό σχέδιο).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο (ΒΠ1) για εκμίσθωση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που καταγράφονται στον σχετικό οδηγό. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Απριλίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζουν οι περί Ακίνητου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμοί του 1990 (Κ.Π.Π. 164/90) και οι μετέπειτα Τροποποιητικοί Κανονισμοί.

Σύμφωνα με το σχετικό οδηγό, σε περίπτωση που πρόκειται για νέα επιχείρηση ή νέα δραστηριότητα υφιστάμενης επιχείρησης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν – μεταξύ άλλων, πλήρη Τεχνοοικονομική Μελέτη.

Εάν επιθυμείτε να αναθέσετε στον συμβουλευτικό οργανισμό Vangelis Eleftheriou & Co. Ltd τη διεκπεραίωση της Τεχνοοικονομικής Μελέτης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.