ΝΕΑ

Δυο νέα σχέδια κινήτρων για εργοδότηση ανέργων

Δυο νέα σχέδια κινήτρων για εργοδότηση ανέργων

To Yπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει ανακοινώσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training NEETs) συνδυασμένο με δίμηνη κατάρτιση» και στο «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων με παροχή ευέλικτων μορφών εργασίας μέσω της Τηλεργασίας».

Το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training NEETs) συνδυασμένο με δίμηνη κατάρτιση» αποσκοπεί στην άμβλυνση της ανεργίας στους νέους ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών, οι οποίοι δεν μετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης και στη βιώσιμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω τοποθέτησης τους σε επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης και απόκτησης εργασιακής πείρας συνδυασμένο με δίμηνη κατάρτιση.

Το ανώτατο όριο χορηγίας ορίστηκε στις €8.600 ανά συμμετοχή στο Σχέδιο, με επιπρόσθετο ποσό τα €1.000 που αντιστοιχούν στη δίμηνη κατάρτιση. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €7.824.000. Σύνοψη του σχεδίου είναι διαθέσιμη εδώ.

Το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων με παροχή ευέλικτων μορφών εργασίας μέσω της Τηλεργασίας» αφορά στην επιδότηση μέρους του μισθολογικού κόστους του προσωπικού ως κίνητρο για τους εργοδότες να προσλάβουν ανέργους που θα εργαστούν με διάφορες μορφές τηλεργασίας.

Το ανώτατο όριο χορηγίας ορίστηκε στις €8.600 ανά συμμετοχή στο Σχέδιο. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €3.870.000. Σύνοψη του σχεδίου είναι διαθέσιμη εδώ.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 20/3/24 μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων ή ανακοίνωσης για λήξη των Σχεδίων.