ΝΕΑ

Εκμίσθωση οικοπέδων σε Βιομηχανικές Περιοχές

Εκμίσθωση οικοπέδων σε Βιομηχανικές Περιοχές

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ανακοινώσει ότι υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα για εκμίσθωση στις πιο κάτω Βιομηχανικές Περιοχές:

 • Βιομηχανική Περιοχή Φρενάρους
  οικόπεδα με αρ. 46, 47 και 63, εμβαδού 1.228 τ.μ., 2.863 τ.μ. και 2.915 τ.μ. αντίστοιχα
 • Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς
  οικόπεδα με αρ. 14, 27 και 38, εμβαδού 3.840 τ.μ., 3.160 τ.μ., και 3.986 τ.μ. αντίστοιχα
 • Βιομηχανική Περιοχή Β’ Πάφου(Αγία Βαρβάρα)
  12 οικόπεδα με αρ. 18, 20, 21β, 38, 40, 53, 64, 65, 68, 69, 70 και 78, εμβαδού 2.498 τ.μ., 2.212 τ.μ., 1.650 τ.μ., 2.210 τ.μ., 2.507 τ.μ., 5.125 τ.μ., 2.321 τ.μ., 2.861 τ.μ., 2.713 τ.μ., 3.015 τ.μ., 2.314 τ.μ. και 2.437 τ.μ. αντίστοιχα
 • Βιομηχανική Περιοχή Εργατών
  οικόπεδο με αρ. 75 εμβαδού 5.171 τ.μ.
 • Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου
  οικόπεδα με αρ. 43, 44 και 45, εμβαδού 3.694 τ.μ., 3.550 τ.μ. και 3.342 τ.μ. αντίστοιχα

Όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον συμβουλευτικό οργανισμό Vangelis Eleftheriou & Co. Ltd για συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων. Οι υπηρεσίες των συμβούλων μας περιλαμβάνουν:

 • Συμπλήρωση Εντύπου Αίτησης για εκμίσθωση χώρου μέσα σε Βιομηχανική Περιοχή
 • Καθοδήγηση στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών
 • Καταρτισμό Τεχνοοικονομικής Μελέτης σε περίπτωση που πρόκειται για νέα επιχείρηση ή νέα δραστηριότητα υφιστάμενης επιχείρησης
 • Συμπλήρωση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και Κατάστασης Ταμειακής Ροής για την περίοδο 2023-2027
 • Υποστήριξη στις διαδικασίες χρηματοδότησης της επιχείρησης από Τράπεζα (όπου απαιτείται)

Τα χωροταξικά σχέδια των βιομηχανικών οικοπέδων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Νοεμβρίου 2022. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζουν οι περί Ακίνητου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμοί του 1990 (Κ.Π.Π. 164/90) και οι μετέπειτα Τροποποιητικοί Κανονισμοί.