ΝΕΑ

100% επιτυχία στο Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα

Με ιδιαίτερα χαρά, ενημερωθήκαμε σήμερα, 10 Ιουλίου 2023, για την έγκριση όλων των αιτήσεων τις οποίες ετοιμάσαμε και υποβάλαμε στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων τις οποίες υποβάλαμε στο πλαίσιο του σχεδίου χορηγιών, ανήλθε στις €908,331, με τις δαπάνες οι οποίες διεκδικήθηκαν και έτυχαν έγκρισης να περιλαμβανόταν την ανέγερση κτιρίων, την αγορά καινούργιων μηχανημάτων, εξοπλισμού και εμπορικών μεταφορικών μέσων, ως επίσης και άλλων έμμεσων δαπανών που αφορούν τα επενδυτικά έργα.

Ευχαριστούμε όλες τις επιχειρήσεις για την εμπιστοσύνη ανάθεσης των αιτήσεών τους στον συμβουλευτικό οργανισμό Vangelis Eleftheriou & Co. Ltd.