ΝΕΑ

Διαθέσιμα τα έντυπα υποβολής αιτημάτων πληρωμής του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων (Προκήρυξη 2022)

Διαθέσιμα τα έντυπα υποβολής αιτημάτων πληρωμής του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων (Προκήρυξη 2022)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει αναρτήσει στη σελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, τα έντυπα για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής προκαταβολής και τελικής πληρωμής του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων (Προκήρυξη 2022).

Τα έντυπα είναι διαθέσιμα σε αυτό το σύνδεσμο, κάτω από τον τίτλο «Σχετικά Αρχεία» ˃ Έντυπα Υλοποίησης Ενταγμένων Έργων.

Για υποστήριξη στις διαδικασίες ετοιμασίας και υποβολής αιτημάτων πληρωμής προκαταβολής και τελικής πληρωμής, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.