ΝΕΑ

Επαναπροκήρυξη σχεδίων πρόσληψης ανέργων εντός Οκτωβρίου 2021

Εγκεκριμένοι Συμβούλοι Επιχειρήσεων, Κύπρος

Όπως έχουμε ενημερωθεί, εντός Οκτωβρίου 2021 το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναμένεται να επαναπροκηρύξει τα σχέδια παροχής κινήτρων για εργοδότηση ανέργων, νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ατόμων με αναπηρία και ατόμων με χρόνιες παθήσεις.

Η έγκριση των μέτρων συνολικού ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκαν την Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021 από το Υπουργικό Συμβούλιο, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη αφού δίνει τη δυνατότητα σε εκατοντάδες επιχειρήσεις να εργοδοτήσουν άτομα τα οποία ανήκουν στις πιο πάνω ομάδες, εξασφαλίζοντας χορηγία ύψους πέραν των €8,000.