ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Παρέχουμε πρακτική υποστήριξη σε εν δυνάμει επιχειρηματίες με στόχο τη μετουσίωση της επενδυτικής τους
πρότασης σε μια νέα και κερδοφόρο επιχειρηματική οντότητα.

Η εμπλοκή μας σε έργα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, περιλαμβάνει: