ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σύντομη περιγραφή

Σε ισχύ από τις 17 Μαΐου 2021 μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, το Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Το Σχέδιο Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ ανδρών ηλικίας 18 έως 50 ετών και γυναικών ηλικίας 18 έως 55 ετών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών, του ηλεκτρονικού εμπορίου και του τουρισμού.

Το ανώτατο όριο επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε πρότασης έχει οριστεί στις €120,000 με το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης να κυμαίνεται από 60% έως 70% αναλόγως ηλικιακής ομάδας.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας έχουν:

» Νέοι και νέες, άνδρες και γυναίκες, που διαμένουν νόμιμα για τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησής τους σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία, και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε εργασία.

» Νέοι και νέες ηλικίας 18 μέχρι 29 ετών, άνδρες ηλικίας 30 μέχρι 50 ετών και γυναίκες ηλικίας 30 έως 55 ετών

» Είναι άνεργοι ή μισθωτοί κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους

» Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης

Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η έναρξη επαγγέλματος ως αυτοεργοδοτούμενος ή η συμμετοχή σε ενεργή επιχείρηση ως εταίρος με ποσοστό πέραν του 25%.

Πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση

Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία μας, παρέχουμε πρακτική υποστήριξη καθ’ όλη τη διαδικασία ένταξης στο σχέδιο που περιλαμβάνει την καθοδήγηση του αιτητή στη συγκέντρωση των απαιτούμενων βεβαιώσεων, παραστατικών και προσφορών, τον καταρτισμό του επεξηγηματικού σημειώματος, τη σύνταξη και υποβολή της αίτησης, και τη διαχείριση της αλληλογραφίας με το αρμόδιο Υπουργείο μέχρι την εξασφάλιση τελικής απόφασης.

Επικοινώνησε μαζί με τους εγκεκριμένους συμβούλους επιχειρήσεων του οργανισμού μας σχετικά με το Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικότητας.

Επιδόσεις οργανισμού

000

Αιτήσεις ένταξης

00

Ποσοστό επιτυχίας

0000000

Εγκριτικών αποφάσεων

Επιχειρηματικές προτάσεις

Ανάμεσα στις επιχειρηματικές προτάσεις που μας έχει ανατεθεί ο καταρτισμός και υποβολή αίτησης ένταξης στο Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα)

icon

Γυμναστήρια

icon

Διαδικτυακά καταστήματα

icon

Διατροφολογικά κέντρα

icon

Διαφημιστικά γραφεία

icon

Δικηγορικά γραφεία

icon

Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων

icon

Εργαστήριο ζωγραφικής

icon

Εστιατόρια και ταβέρνες

icon

Εφαρμογές τεχνολογίας και πληροφορικής

icon

Ινστιτούτα αισθητικής και laser

icon

Κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών

icon

Κέντρα λογοθεραπείας

icon

Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΜΟΤ)

icon

Κέντρο νευρολογίας

icon

Κολυμβητήρια

icon

Κομμωτήρια και κουρεία

icon

Λογιστικά και ελεγκτικά γραφεία

icon

Νηπιαγωγεία

icon

Οδοντιατρεία

icon

Στούντιο προσωπικής εκγύμνασης

icon

Συνεργεία αυτοκινήτων

icon

Τουριστικά καταλύματα

icon

Φυσιοθεραπευτήρια και κέντρα αποκατάστασης