ΕΡΓΑ

Μέχρι σήμερα, μας έχουν ανατεθεί και έχουμε φέρει επιτυχώς εις πέρας δεκάδες επιχειρηματικά και επενδυτικά έργα, σε πέραν των 40 διαφορετικών τομέων οικονομικής δραστηριότητας.

Το πελατολόγιο μας αποτελείται από εν δυνάμει επιχειρηματίες, νεοφυείς επιχειρήσεις και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις οποίες παρέχουμε πρακτική υποστήριξη διασφαλίζοντας τη βιώσιμη, κερδοφόρο,  αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και οργανική ανάπτυξή τους.

Ορισμένα από τα έργα στα οποία έχουμε εμπλακεί και τις επιχειρήσεις με τις οποίες έχουμε συνεργαστεί:

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ

Εγκεκριμένοι Συμβούλοι Επιχειρήσεων, Κύπρος

GOOD MANAGEMENT IS THE ART .

PAUL HAWKEN