Εργαστήριο ‘MC Analysis Center’

Το εργαστήριο μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων MC Analysis Center δημιουργήθηκε το 2015, βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Αλάμπρας στη Λευκωσία και ειδικεύεται στη διενέργεια μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων τροφίμων, νερού, αέρα, εδάφους, επιφανειών και φαρμακευτικών

Οι υπηρεσίες μας:

  • Καταρτισμός Τεχνοοικονομικής Μελέτης με στόχο τον προσδιορισμό της οικονομικής βιωσιμότητας και κερδοφορίας του εργαστηρίου πριν από την υλοποίηση του επενδυτικού έργου και υποστήριξη αιτήματος για ένταξη στο Σχέδιο Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού τομέα (2015)
  • Καταρτισμός Τεχνοοικονομικής Μελέτης με στόχο τον προσδιορισμό της οικονομικής και εμπορικής βιωσιμότητας και κερδοφορίας επενδυτικού προγράμματος που περιελάβανε την αγορά καινούργιων υπερσύγχρονων συστημάτων ανίχνευσης καρκινογόνων και γενοτοξικών ουσιών σε φαρμακευτικά σκευάσματα, και την υποστήριξη αιτήματος ένταξης στο Σχέδιο Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων (2021)
Εγκεκριμένοι Συμβούλοι Επιχειρήσεων, Κύπρος

Αποτελεί μια . με έντονο ερευνητικό έργο και με επιδίωξη τη συνεχή αναβάθμιση και ενίσχυση των υπηρεσιών της, επενδύοντας σημαντικά κεφάλαια στην αγορά τεχνολογικά προηγμένου εξοπλισμού και συστημάτων, και στη συνεχή ανάπτυξη των ικανοτήτων και γνώσεων του προσωπικού.