ΝΕΑ

Νέο σήμα πιστοποίησης από το Υφυπουργείο Τουρισμού

Εισαγωγή του σήματος/label «Historic Hotels of Cyprus» από το Υφυπουργείο Τουρισμού

Το σήμα / label «Historic Hotels of Cyprus» έχει στόχο την καθιέρωση των βασικών χαρακτηριστικών που πρέπει να διαθέτει μια επιχείρηση ξενοδοχείου ή Τουριστικού Καταλύματος για να χαρακτηριστεί ως «Ιστορικό Ξενοδοχείο».

Με την εισαγωγή του εν λόγω σήματος/προτύπου, το Υφυπουργείο Τουρισμού επιχειρεί να ωθήσει την περαιτέρω προβολή και τον εμπλουτισμό του προϊόντος, να συμβάλει στη διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς του τόπου και να αναδείξει την ιστορική πορεία της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, καθώς και τη συμβολή της στην ανάπτυξη της οικονομίας, της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της κοινωνικής ευημερίας. Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση της εικόνας της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο θεσμό των ιστορικών ξενοδοχείων έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία διαχειρίζονται ξενοδοχεία/ τουριστικά καταλύματα τα οποία διαθέτουν άδεια και κατάταξη σε ισχύ από το Υφυπουργείο Τουρισμού, ή καλύπτονται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του περί της «Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου».

Ο κανονισμός χρήσης του σήματος “Ιστορικά Ξενοδοχεία της Κύπρου” και το έντυπο αίτησης είναι διαθέσιμα εδώ.