ΝΕΑ

Κενή θέση Junior Business Consultant

Κενή θέση Junior Business Consultant

Ο συμβουλευτικός οργανισμός Vangelis Eleftheriou & Co. Ltd θα ήθελε να εργοδοτήσει ένα άτομο στη θέση ‘Junior Business Consultant’.

Στα καθήκοντα του ατόμου το οποίο θα επιλεγεί, περιλαμβάνεται:

 • Ο καταρτισμός αιτήσεων ένταξης σε σχέδια χορηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • Η συλλογή και επεξεργασία οικονομικών δεδομένων
 • Η διαχείριση έργων

Για επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης, παρακαλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον άτομα τα οποία διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα και χαρακτηριστικά:

 • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας (αποτελεί κύριο προσόν της θέσης)
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο συναφή κλάδο
 • Μέχρι 6 μήνες εργασιακή εμπειρία (σε οποιαδήποτε εργασιακή θέση)
 • Πολύ καλή γνώση των εφαρμογών MS Word, PowerPoint και Excel
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Οποιαδήποτε πιστοποίηση πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Χαρακτηριστικά υποψηφίου:

 • Αυτοπειθαρχία
 • Πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες
 • Διάθεση για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων σχετικών με τα καθήκοντα της θέσης

Ωράριο και χώρος εργασίας:

 • Το άτομο το οποίο θα επιλεγεί, θα πρέπει να είναι σε θέση να εργάζεται σε ποσοστό 60% περίπου του εργασιακού χρόνου από το σπίτι.
 • 20% του εργασιακού χρόνου θα αφιερώνεται εντός των εγκαταστάσεων των πελατών και στην παρουσία έμπειρου συμβούλου επιχειρήσεων.
 • 20% του εργασιακού χρόνου θα αφιερώνεται σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον άμεσα υπεύθυνο σύμβουλο επιχειρήσεων για σκοπούς εκπαίδευσης και προγραμματισμού έργων.

Το ωράριο εργασίας είναι ευέλικτο.

Μηνιαίες μεικτές απολαβές θέσης: €1,000

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@vangeliseleftheriou.com μαζί με επιστολή έκτασης μέχρι μια σελίδα στην οποία να επεξηγούν στα Ελληνικά, τους λόγους για τους οποίους θεωρούν τον εαυτό τους κατάλληλο για τη συγκεκριμένη εργασιακή θέση.