Κέντρο Μελέτης & Δημιουργικής Απασχόλησης

Το Κέντρο παρέχει υποστήριξη στη μελέτη μαθημάτων και συνεδρίες ειδικής εκπαίδευσης και λογοθεραπείας

Το Έργο

Το Σεπτέμβριο 2023 ξεκινά τις εργασίες του το Κέντρο Μελέτης & Δημιουργικής Απασχόλησης Μύριας Αδάμου που βρίσκεται στο Δήμο Λατσιών της επαρχίας Λευκωσίας.

Το Κέντρο παρέχει επίβλεψη και καθοδήγηση ελληνόφωνων μαθητών Δημοτικού στη διεκπεραίωση σχολικών εργασιών, την επίλυση αποριών και στην κάλυψη τυχόν εκπαιδευτικών αναγκών, ως επίσης και εξατομικευμένα προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης και λογοθεραπείας.

Η εμπλοκή μας στην υλοποίηση του Έργου περιελάμβανε τον προσδιορισμό της οικονομικής βιωσιμότητας και κερδοφορίας της επιχείρησης, τον καθορισμό ποσοτικών και ποιοτικών στόχων, τη διασύνδεση της επιχειρηματία με επιχειρήσεις και επαγγελματίες, και την πρακτική υποστήριξη στην υλοποίηση του έργου.

Εγκεκριμένοι Συμβούλοι Επιχειρήσεων, Κύπρος

Το Κέντρο Μελέτης & Δημιουργικής Απασχόλησης Μύρια Αδάμου . για την καλύτερη διδασκαλία των μαθητών