ΝΕΑ

Λήξη σχεδίου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα

Εγκεκριμένοι Συμβούλοι Επιχειρήσεων, Κύπρος
Η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο ‘Σχέδιο Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων’ ολοκληρώθηκε ψες τα μεσάνυχτα.
Ανάμεσα στα επενδυτικά έργα για τα οποία μας ανατέθηκε η ετοιμασία και υποβολή αίτησης ένταξης στο Σχέδιο ή και ο καταρτισμός Τεχνοοικονομικής Μελέτης, περιλαμβάνεται:
 Η λειτουργία αποσταγματοποιείου και ποτοποιείου
 Η αγορά καινούργιου εξοπλισμού από εταιρεία κατασκευής ηλιακών θερμοσιφώνων
 Η αγορά καινούργιο εξοπλισμού από εργαστήριο δοκιμών
 Η αντικατάσταση εξοπλισμού από επιχείρηση που δραστηριοποιείται στις ψηφιακές εκτυπώσεις
 Ο εκσυγχρονισμός εργαστηρίου κατασκευής κοσμημάτων
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλες τις επιχειρήσεις και επιχειρηματίες για την εμπιστοσύνη ανάθεσης των έργων στον συμβουλευτικό οργανισμό.