ΝΕΑ

Επίσκεψη των συμβούλων μας στις εγκαταστάσεις Marathasa Valley Nuts

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις Marathasa Valley Nuts

Επισκεφτήκαμε σήμερα τις υφιστάμενες και υπό ανέγερση εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας των ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων και παραδοσιακών προϊόντων Marathasa Valley Nuts που βρίσκονται στο χωριό Οίκος της κοιλάδας Μαραθάσας.

Η συνεργασία μας με την Marathasa Valley Nuts ξεκίνησε στις αρχές του 2022 με την ετοιμασία Τεχνοοικονομικής Μελέτης και την υποβολή αίτησης ένταξης στο «Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων».

Η αίτηση την οποία υποβάλαμε, έτυχε έγκρισης από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για παραχώρηση χορηγίας ήσσονος σημασίας σε επενδύσεις επέκτασης κτιρίων, αγοράς καινούργιων μηχανημάτων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, ψηφιακής αναβάθμισης, σχεδιασμού και εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας και άλλων εξόδων.

Ευχαριστούμε τους ιδιοκτήτες και διευθυντές της Marathasa Valley Nuts για την εμπιστοσύνη, την άριστη συνεργασία και την πάντοτε θερμή υποδοχή και φιλοξενία!