Μελετες Βιωσιμοτητας

Οι μελέτες βιωσιμότητας τις οποίες αναλαμβάνουμε να φέρουμε εις πέρας έχουν ως κύριο στόχο τον προσδιορισμό της οικονομικής βιωσιμότητας και κερδοφορίας ενός επενδυτικού σχεδίου πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης για έναρξη της υλοποίησή του και κατ’ επέκταση την πραγματοποίηση επενδύσεων σε χρόνο και χρήμα.

Μια Μελέτη Βιωσιμότητας αποτελεί ένα πολυχρηστικό εργαλείο που πέραν της μείωσης του επενδυτικού κινδύνου, μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο:

Πέραν της περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου, μια Μελέτη Βιωσιμότητας περιλαμβάνει: