ΝΕΑ

Σχέδιο μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων 2022 – πότε αναμένεται η επαναπροκήρυξη

Σχέδιο Μεταποίησης Και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων 2022

Σύμφωνα με άρθρο της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας ‘Ο Φιλελεύθερος’, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους αναμένεται να δημοσιευθεί ο οδηγός του Σχεδίου Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, με τις διαδικασίες υποβολής αίτησης ένταξης στο Σχέδιο να αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη Ιανουαρίου 2022.

Το σχέδιο στοχεύει στη στήριξη νέων και υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Σύμφωνα με το άρθρο, ο προϋπολογισμός του σχεδίου θα ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Με την πρόταση που ετοίμασε το υπουργείο Ενέργειας, το ύψος της χορηγίας θα κυμαίνεται μεταξύ 40 με 65% των επιλέξιμων δαπανών, ήτοι των επενδύσεων που θα γίνουν, με το σχέδιο να προβλέπει όμως πριμοδότηση συγκεκριμένων επιχειρήσεων, με στόχο την στήριξη των ορεινών περιοχών, αλλά και των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι στην ορεινή Λάρνακας και στην ορεινή Λεμεσού. Η εισήγηση του υπουργείου Ενέργειας είναι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές περιοχές να λαμβάνουν χορηγία στο 60% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που βρίσκονται σε πυρόπληκτες περιοχές αυτή να ανέρχεται στο 65%.

Στις επιλέξιμες δαπάνες θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ανέγερση ή και η επέκταση κτηρίων, η αγορά καινούργιων μηχανημάτων και η αγορά εξοπλισμού και υπηρεσιών για ψηφιακή αναβάθμιση που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ιστοσελίδας ή και e-shop.

Όσον αφορά δραστηριότητες που θα είναι επιλέξιμες για συμμετοχή στο σχέδιο, αυτές, μεταξύ άλλων, αφορούν την εμπορία οπωροκηπευτικών, δηλαδή τη συσκευασία, τυποποίηση, διαλογή, συντήρηση, ψύξη, αποθήκευση οπωροκηπευτικών, περιλαμβανομένης της πατάτας (συσκευαστήρια φρέσκων φρούτων και λαχανικών),  την τυποποίηση/ συσκευασία ελαιολάδου, αυγών και την επεξεργασία, τυποποίηση/ συσκευασία κρέατος, την συγκέντρωση / πρόψυξη γάλακτος και την παστερίωση γάλακτος, τα σφαγεία πουλερικών, κουνελιών και άλλων ζώων καθώς και ανθαγορές και τα κέντρα συσκευασίας και διανομής ανθέων.