Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΜΟΤ)

Το Κέντρο λειτουργεί από το Δεκέμβρη 2021 στον Στρόβολο.

Οι υπηρεσίες μας:

Ανάμεσα στις αιτήσεις που έχουμε υποβάλει για ένταξη στο Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας για το 2021, περιλαμβάνεται η ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) των αδερφών Αλέκου και Χρίστου Σκούρου.

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι αιτητές προχώρησαν στην υλοποίηση της επιχειρηματικής τους πρότασης. Το Κέντρο ΜΟΤ που βρίσκεται στη Λεωφόρου Στροβόλου 128 στη Λευκωσία, εκκίνησε τις δραστηριότητές του το Δεκέμβρη 2021.

Ευχαριστούμε τον Αλέκο και τον Χρίστο για την εμπιστοσύνη ανάθεσης της αίτησής τους και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο επιχειρηματικό τους εγχείρημα.

Εγκεκριμένοι Συμβούλοι Επιχειρήσεων, Κύπρος

Το Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων D. Skourou & Sons M.O.T Ltd . και είναι εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα διαγνωστικά μηχανήματα.