ΝΕΑ

2η προκήρυξη Σχεδίου Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (2024)

2η προκήρυξη Σχεδίου Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (2024)

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σχέδιο νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας 2024 - πότε αναμένεται να προκηρυχθεί

Σχέδιο Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 2024 – πότε προκηρύσσεται

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σχέδιο χορηγιών για μεταποίηση γεωργικών προϊόντων 2024

2η Προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ανάθεση έργου επέκτασης Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Ταμασού

Ανάθεση έργου επέκτασης Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Ταμασού

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαθέσιμα τα έντυπα υποβολής αιτημάτων πληρωμής του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων (Προκήρυξη 2022)

Διαθέσιμα τα έντυπα υποβολής αιτημάτων πληρωμής του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων (Προκήρυξη 2022)

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παράταση 6 μηνών για υλοποίηση των επενδύσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Παράταση 6 μηνών για υλοποίηση των επενδύσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Προκήρυξη 2021)

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαθέσιμα για εκμίσθωση τα πιο κάτω οικόπεδα στις Βιομηχανικές Περιοχές Φρενάρους, Κοκκινοτριμιθιάς και Β’ Πάφου (Αγίας Βαρβάρας) και Ύψωνα (Αγίου Συλά)

Διαθέσιμα για εκμίσθωση βιομηχανικά οικόπεδα στις Βιομηχανικές Περιοχές Φρενάρους, Κοκκινοτριμιθιάς, Β’ Πάφου (Αγίας Βαρβάρας) και Ύψωνα (Αγίου Συλά)

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Χώρων Εστίασης ή Καταστημάτων Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής

Πέραν του €1 εκ. ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων τις οποίες υποβάλαμε στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προκήρυξη Σχεδίου Eπιχορήγησης για τη διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων στην Κύπρο

Προκήρυξη Σχεδίου Eπιχορήγησης για τη διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων στην Κύπρο

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ

Εγκεκριμένοι Συμβούλοι Επιχειρήσεων, Κύπρος

GOOD MANAGEMENT IS THE ART .

PAUL HAWKEN