ΝΕΑ

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων Υλοποίηση έργων και καταβολή των χορηγιών

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων: Υλοποίηση έργων και καταβολή των χορηγιών

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων Εξέταση, Αξιολόγηση και Ένταξη Προτάσεων

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων: Εξέταση, Αξιολόγηση και Ένταξη Προτάσεων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων

Επισπεύδεται για τον Ιανουάριο 2023 η 2η προκήρυξη του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων: Υποβολή προτάσεων στις 8 Νοεμβρίου 2022

Έναρξη υποβολής προτάσεων στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων 2022

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέα σχέδια χορηγιών για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

Νέα σχέδια χορηγιών για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εκμίσθωση οικοπέδων σε Βιομηχανικές Περιοχές

Εκμίσθωση οικοπέδων σε Βιομηχανικές Περιοχές

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων 2022

Προκήρυξη Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αιτήματα πληρωμής - Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Αιτήματα πληρωμής – Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σχέδιο Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος

Σχέδιο Χορηγιών για την αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ

Εγκεκριμένοι Συμβούλοι Επιχειρήσεων, Κύπρος

GOOD MANAGEMENT IS THE ART .

PAUL HAWKEN