Νευρολογικό Ιατρείο ‘Acropoleos Medical Center’

Το Νευρολογικό Ιατρείο ‘Acropoleos Medical Center’ λειτουργεί από τις αρχές του 2022 στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 97 στη Λευκωσία.

Το Έργο

Το ‘Acropoleos Medical Center‘ ιδιοκτησίας των Δρ. Γιολάντας Χρίστου και Δρ. Ελένης Λεωνίδου αποτελεί ένα υπερσύγχρονο ιατρείο αξιολόγησης ασθενών, διενέργειας ηλεκτρομυογραφημάτων και προκλητών δυναμικών, ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων και θεραπευτικής χορήγησης αλλαντικής τοξίνης.

Οι ιατροί ανέθεσαν στον συμβουλευτικό οργανισμό Vangelis Eleftheriou & Co. Ltd τον καταρτισμό και υποβολή αίτησης ένταξης στο Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και την παροχή υποστήριξης κατά τα στάδια προγραμματισμού, οργάνωσης και υλοποίησης του επενδυτικού έργου.

Ευχαριστούμε τις ιατρούς για την εμπιστοσύνη και μέχρι σήμερα συνεργασία και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Εγκεκριμένοι Συμβούλοι Επιχειρήσεων, Κύπρος

Το Acropoleos Medical Center βρίσκεται στη Λεωφόρο Αθαλάσσας στη Λευκωσία . κλινικής αξιολόγησης ασθενών, διενέργειας ηλεκτρομυογραφημάτων και προκλητών δυναμικών, ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων και θεραπευτικής χορήγησης αλλαντικής τοξίνης.