Οινοποιείο ‘Οίνου Λόγος’

Το οινοποιείο Οίνου Λόγος βρίσκεται στο χωριό Αρχιμανδρίτα της επαρχίας Πάφου και αποτελεί μια από τις νέες προσθήκες του οινικού χάρτη της Κύπρου.

Οι υπηρεσίες μας:

Οι εμπνευστές της επιχειρηματικής πρότασης, κύριος Λ.Π και κυρία Κ.Γ, ανέθεσαν στους συμβούλους επιχειρήσεων του οργανισμού μας τον καταρτισμό Τεχνοοικονομικής Μελέτης που είχε ως στόχο να διαπιστωθεί σε πρώιμο στάδιο η εμπορική και οικονομική βιωσιμότητα και κερδοφορία της επένδυσης.

Η ομάδα έργου ανέλαβε και τον καταρτισμό αίτησης ένταξης στο Μέτρο ΕΠΣΑ 3α για «Ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον οινοποιητικό κλάδο» του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών. Η αίτηση ένταξης στο Μέτρο έτυχε σχετικής έγκρισης εξασφαλίζοντας σημαντικές χορηγίες σε δαπάνες ανέγερσης και επέκτασης κτιρίων και υποστατικών, αγοράς καινούργιων μηχανημάτων και εξοπλισμού και σε δαπάνες μίσθωσης επαγγελματικών υπηρεσιών.

Εγκεκριμένοι Συμβούλοι Επιχειρήσεων, Κύπρος

Οι διαδικασίες σχεδιασμού και προγραμματισμού των εργασιών . Σήμερα, το οινοποιείο παράγει, εμφιαλώνει και διαθέτει στην αγορά τρεις ετικέτες κρασιών με την ονομασία ‘Μύστης’.