ΝΕΑ

Σχέδιο Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 2024 – πότε προκηρύσσεται

Σχέδιο νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας 2024 - πότε αναμένεται να προκηρυχθεί

Τα επιχειρηματικά τους σχέδια θα πρέπει να αρχίσουν να καταρτίζουν όσοι επιθυμούν να κατεβούν στο στίβο του επιχειρείν. Η υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ετοιμάζεται να προκηρύξει το νέο σχέδιο επιχειρηματικής δραστηριότητας, σχέδιο κάτω από το οποίο έχουν συνενωθεί τα παλαιότερα σχέδια για νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Το νέο σχέδιο αναμένεται να προκηρυχθεί αυτή τη βδομάδα και οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν να γίνονται δεκτές περί τα τέλη Μαϊου, σε ενάμιση μήνα δηλαδή από την προκήρυξη του. Ο λόγος είναι για να ενημερωθούν κατά το δυνατό καλύτερα οι ενδιαφερόμενοι και προς τούτο αναμένεται να γίνουν ενημερωτικές εκδηλώσεις τόσο με τον Οργανισμό Νεολαίας όσο και με το ΚΕΒΕ, καθώς και άλλους φορείς. Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο σχέδιο είχε προκηρυχθεί το Μάϊο του 2021 και κατέγραψε μεγάλη επιτυχία αφού είχε επιδειχθεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους επίδοξους επιχειρηματίες.

Τέλη Μαϊου οι αιτήσεις
Αναλυτικότερα, μιλώντας στη Σημερινή ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Χρίστος Φωτιάδης ανέφερε ότι η προκήρυξη του σχεδίου νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας τοποθετείται εντός της βδομάδας. Όπως είπε μετά το τελευταίο σχέδιο που είχε προκηρυχθεί το Μάιο του 2021 έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για το νέο σχέδιο, το οποίο θα έχει αρκετά όμοια χαρακτηριστικά με το προηγούμενο. Αιτήσεις για το νέο σχέδιο θα γίνονται ενάμιση μήνα μετά την προκήρυξη του, δηλαδή περί τα τέλη Μαϊου ώστε να γίνει η κατάλληλη και αναγκαία πληροφόρηση.

Ο κ. Φωτιάδης ανέφερε ότι και αυτό το σχέδιο καλύπτεται από ένα μεγάλο κονδύλι της τάξης των 20 εκατ. οπότε αναμένεται να εγκριθεί ένας σημαντικός αριθμός αιτητών. Η προηγούμενη εμπειρία, σύμφωνα με τον κ. Φωτιάδη έδειξε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο σχέδιο. Όπως υπενθύμισε για το σχέδιο του 2021 το οποίο είχε προϋπολογισμό 30 εκατ. υποβλήθηκαν 800 αιτήσεις και είχαν εγκριθεί οι 450.

Πού απευθύνεται
Το σχέδιο απευθύνεται σε νέους και νέες η ηλικία των οποίων όπως είχε καθοριστεί στο προηγούμενο σχέδιο κυμαίνεται μεταξύ 18 και 29 χρονών, καθώς επίσης και σε άνδρες ηλικίας μέχρι 50 ετών και σε γυναίκες ηλικίας μέχρι 55. Δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για το σχέδιο όσοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους, δηλαδή δεν ήταν αυτοεργοδοτούμενοι ή δεν είχαν συμμετοχή σε ενεργή επιχείρηση πέραν του 25%. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν για όλους τους κλάδους εκτός μεταποίησης και γεωργικών προϊόντων, ενώ θα τηρηθεί η σειρά υποβολής των αιτήσεων. Πάντως, όπως είπε και ο κ. Φωτιάδης, οι ακριβείς λεπτομέρειες του σχεδίου θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι και να είναι σε θέση να υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους.

Το συχνότερο λάθος
Ερωτηθείς ποιο είναι το συχνότερο λάθος που γίνεται σε αυτές τις αιτήσεις και τι καλεί τους ενδιαφερόμενους να πράξουν, ο κ. Φωτιάδης έκανε λόγο για ανωριμότητα που διαφαίνεται σε αρκετές αιτήσεις, δηλαδή γίνονται αιτήσεις από άτομα που δεν ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να κάνουν. Δεν έχουν ξεκάθαρο στόχο μέσα στο μυαλό τους και απλά έχουν μια ιδέα χωρίς να γνωρίζουν πώς θα την υλοποιήσουν. Είναι σημαντικό σημείωσε αυτός που θα υποβάλει την αίτηση να γνωρίζει πώς θα υλοποιήσει την ιδέα του. Όπως είπε, το 30% των αιτήσεων στο προηγούμενο σχέδιο είχαν απορριφθεί, μέρος των οποίων εξαιτίας και αυτού του γεγονότος. Όπως ανέφερε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας ο αιτητής μετά που θα εγκριθεί θα έχει δύο χρόνια στη διάθεση του για να υλοποιήσει το έργο, ενώ από την ημέρα που θα πληρωθεί, πρέπει να διατηρήσει δρώσα την επιχείρηση του για περίοδο τριών χρόνων.

Σε ερώτηση κατά πόσο υπάρχουν success stories τα οποία προέκυψαν μέσα από αυτά τα σχέδια, ο κ. Φωτιάδης έκανε λόγο για δεκάδες αν όχι εκατοντάδες όπως είπε αιτήσεις που μετουσιώθηκαν σε επιτυχημένες επιχειρήσεις χάρις σε αυτά τα σχέδια. Όπως είπε, βάση του προηγούμενου σχεδίου αναμένεται και σε αυτό το σχέδιο να εγκριθούν περίπου 350-400 αιτήσεις, επομένως αν υπάρχει σχέδιο και σωστός προγραμματισμός δεν βλέπει το λόγο γιατί να μην πετύχουν αρκετές από αυτές.

Αν και δεν έχει αναφερθεί ο κ. Φωτιάδης στο ανώτατο ποσό που θα μπορεί να εξασφαλίσει κάποιος, εντούτοις δεν αναμένεται να υπάρξει μεγάλη απόκλιση σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο. Οπόταν ενδεχομένως τα ποσά να είναι τα ίδια ή ίσως ελαφρώς χαμηλότερα, δεδομένου ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου είναι μικρότερος κατά 10 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο. Υπενθυμίζεται ότι στο σχέδιο του 2021 η ένταση της χορηγίας ανερχόταν στο 70% στους νέους ηλικίας 18-29, ενώ για άνδρες ηλικίας 30-50 και γυναίκες ηλικίας 30-55 η ένταση της χορηγίας ανερχόταν στο 60%. Η χορηγία υπολογίστηκε πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, κτίρια – αγορά, κτίρια – ανέγερση, κτίρια – ανακαίνιση/ διαμόρφωση χώρων, προβολή-προώθηση) με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά επιχείρηση τις €120.000 για δραστηριότητες που αφορούσαν τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και τουρισμό.

Πηγή: Economy Today