ΝΕΑ

Σχέδιο Νέας Επιχειρηματικότητας: Πως να προετοιμαστείς

Εγκεκριμένοι Συμβούλοι Επιχειρήσεων, Κύπρος
Εάν σκοπεύεις να υποβάλεις αίτηση ένταξης στο σχέδιο νέας επιχειρηματικότητας, πιο κάτω παραθέτουμε ορισμένες εισηγήσεις ως προς το πως θα μπορούσες να προετοιμαστείς κατάλληλα πριν από την προκήρυξη του σχεδίου.
Υπενθυμίζουμε ότι το σχέδιο νέας επιχειρηματικότητας αναμένεται να προκηρυχθεί εντός Μαΐου 2021.

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΟΥ ΙΔΕΑ.

Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει το πρώτο σου βήμα προς την επιχειρηματικότητα.
Εισηγούμαστε όπως χρησιμοποιήσεις τον ‘Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου’ ή ‘Business Model Canvas’. Αφιέρωσε χρόνο στο να ενημερωθείς για το συγκεκριμένο εργαλείο και να μελετήσεις σχετικά παραδείγματα. Κατόπιν να καταρτίσεις τον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου της δικής σου επιχειρηματικής δραστηριότητας.

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

Κατέγραψε τον εξοπλισμό που θα χρειαστεί να αγοράσεις για υλοποίηση και λειτουργία της επιχειρηματικής σου πρότασης.
Μηχανές παραγωγής (π.χ. μηχανές παρασκευής καφέ), ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά, λογισμικά προγράμματα, γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας, ειδικές εγκαταστάσεις αναγκαίες για τη λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. τάπητας αθλητικής εγκατάστασης), εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (π.χ. ψυγεία) και επιγραφές πρόσοψης υποστατικών είναι ορισμένες από τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που πιθανόν να χρειαστείς και που πιθανότατα να τύχουν επιδότησης μέσα από το σχέδιο νέας επιχειρηματικότητας.
Εισηγούμαστε όπως πραγματοποιήσεις και σχετική έρευνα ώστε να εντοπίσεις πιθανούς προμηθευτές του εξοπλισμού που σκοπεύεις να αγοράσεις.

3. ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Μέσα από το σχέδιο νέας επιχειρηματικότητας, πιθανόν να εγκριθείς για να λάβεις χρηματοδότηση ποσοστού πέραν του 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασής σου. Το υπόλοιπο ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ως ίδια συμμετοχή.
Παράδειγμα: Αν ο προϋπολογισμός της πρότασης που θα υποβάλεις ανέλθει στις €50,000 και θα αφορά τη διενέργεια επιλέξιμων δαπανών όπως την ανέγερση και διαμόρφωση κτηρίων, την αγορά καινούργιου εξοπλισμού και μηχανημάτων κλπ. τότε ποσό €25,000 θα πρέπει να αποτελεί ίδια συμμετοχή που δύναται να καλυφθεί είτε με ίδιους πόρους είτε με δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Σε περίπτωση που διαθέτεις την ίδια συμμετοχή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο σχέδιο, θα πρέπει να αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία που θα υποβάλλονται όπως λογαριασμοί καταθέσεων, επιστολής/βεβαίωσης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για έγκριση χρηματοδότησης κλπ. Η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης στο σχέδιο εξασφαλίζει επιπλέον μονάδες βαθμολογίας για τον αιτητή.
Σε περίπτωση που δεν διαθέτεις την ίδια συμμετοχή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο σχέδιο, η αίτηση θα τυγχάνει αξιολόγησης νοουμένου ότι πληρούνται οι άλλοι όροι συμμετοχής. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, εάν η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνεται στον κατάλογο των δικαιούχων τότε θα δωθεί χρονικό διάστημα για να παρουσιάσεις τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής. Σε αντίθετη περίπτωση η έγκριση θα ακυρώνεται.
Τα πιο πάνω ίσχυαν κατά τις προηγούμενες προκηρύξεις του σχεδίου και αναμένεται να ισχύουν και κατά την επικείμενη προκήρυξη.

4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ.

Εισηγούμαστε όπως συγκεντρώσεις και ψηφιοποιήσεις δικαιολογητικά και παραστατικά που αφορούν εσένα και τα προσόντα σου.
Τέτοια δικαιολογητικά περιλαμβάνουν αντίγραφο και των δυο όψεων της πολιτικής σου ταυτότητας, αντίγραφο απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης, αντίγραφο των ακαδημαϊκών σου προσόντων (πτυχίο, μεταπτυχιακό κλπ.), αντίγραφο άλλων επαγγελματικών τίτλων που ενδεχομένως να κατέχεις (π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλματος), πιστοποιητικά συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και άλλα αποδεικτικά των προσόντων σου που θεωρείς ότι θα ενισχύσουν το αίτημά σου για ένταξη στο σχέδιο νέας επιχειρηματικότητας.

5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΟΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ‘ΑΡΙΑΔΝΗ’.

Όλες οι αιτήσεις ένταξης στα σχέδια χορηγιών πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της κυβερνητικής διαδικτυακής διόδου ασφαλείας ‘Αριάδνη’. Το ίδιο θα ισχύει και για το σχέδιο νέας επιχειρηματικότητας.
Δημιούργησε προφίλ χρήστη στην πλατφόρμα και ακολούθως ενεργοποίησε το προφίλ σου. Ταυτοποίησε το προφίλ σου μέσω e-banking (αποτελεί τον πιο γρήγορο τρόπο ταυτοποίησης).