ΝΕΑ

Σχέδια χορηγιών για συμμετοχή επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό

Σχέδια χορηγιών για συμμετοχή σε εκθέσεις

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ανακοινώσει ότι από χθες Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2022, δέχεται αιτήσεις από επιχειρήσεις του γεωργικού και βιομηχανικού τομέα, καθώς και του τομέα των υπηρεσιών, για παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης με σκοπό την ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο και το εξωτερικό κατά την περίοδο 9 Μαρτίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους προς τον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2022.

Αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τα Σχέδια Ενισχύσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τους ακόλουθους συνδέσμους.

«Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) για Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό».

«Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό».

«Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό».

Λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών που επέφερε η πανδημία του COVID-19, σημειώνεται ότι σε όλα τα πιο πάνω Σχέδια, εντάχθηκε πρόνοια για επιχορήγηση της συμμετοχής σε διαδικτυακές και εικονικές εμπορικές εκθέσεις (online & virtual trade fairs) που διοργανώνονται στο εξωτερικό.