ΝΕΑ

Σχέδιο Χορηγιών για την αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος

Σχέδιο Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος

Στόχος του “Σχεδίου Χορηγιών για την αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών για εμπλουτισμό και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος”, είναι η παροχή στοχευμένης στήριξης για:

  • Περιορισμένης κλίμακας αποκατάσταση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων και ανοικτών χώρων για μεταξύ άλλων, την επαναχρησημοποίηση τους, προκειμένου να καταστούν επισκέψιμα/κατάλληλα για βιωματικές δραστηριότητες στους τομείς, της γαστρονομίας, της δημιουργίας και της μεταποίησης, φιλοξενώντας καλλιτέχνες, χειροτέχνες, επισκέψιμα εργαστήρια παραδοσιακών προϊόντων κ.λ.π.
  • Βελτίωση της αισθητικής και της προσβασιμότητας των ανοικτών χώρων,
  • Ανάπτυξη μορφών εναλλακτικού τουρισμού (όπως θρησκευτικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, παρατήρηση χλωρίδας και πανίδας, γεωλογία κ.λ.π.) και δραστηριοτήτων υπαίθρου (όπως τουρισμός περιπέτειας, αναρρίχηση, ποδηλασία, δασική αναψυχή κ.λ.π.)

Ευρύτερος σκοπός είναι η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και η αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και κατ’ επέκταση η αύξηση της επισκεψιμότητας στην ενδοχώρα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας προκήρυξης του Σχεδίου για τα έτη 2022 και 2023, ανέρχεται σε €2.050.000.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30/11/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Σύνοψη του Σχεδίου είναι διαθέσιμη εδώ.