Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας εντός των τειχών της Λευκωσίας

Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης για Αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας».

Στόχοι σχεδίου

Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να προκηρυχθεί για πρώτη φορά το «Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας» που εντάσσεται στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης για Αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας».

Στόχοι του «Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας» είναι:

 • Η προσέλκυση νέων επιχειρήσεων εντός των τειχών Λευκωσίας σε επιθυμητές δραστηριότητες,
 • Η ενθάρρυνση υφιστάμενων επιχειρήσεων για επέκταση στις περιοχές εφαρμογής του σχεδίου, και
 • Η ενθάρρυνση επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη στις εντός των τειχών περιοχές της Λευκωσίας να επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους για προώθηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας  με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων

Το ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας ανά έργο έχει οριστεί στις €80,000.

Το Σχέδιο Αναζωογόνησης της εντός των τειχών Λευκωσίας έχει ως στόχο την ανάδειξη, αναβίωση και αναζωογόνηση του κέντρου της Λευκωσίας και περιλαμβάνει σειρά δράσεων που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Μακροχρόνια μίσθωση του κτηρίου της Φανερωμένης για στέγαση του Αρχιτεκτονικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κύπρου,
  • Αναβαθμίσεις των σχολείων της εντός των τειχών Λευκωσίας,
  • Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας στην εντός των τειχών πόλη,
  • Πολεοδομικά και Οικονομικά Κίνητρα,
  • Σχέδιο Χορηγιών για Απόκτηση Ιδιόκτητης Κατοικίας στην εντός των τειχών πόλη,
  • Κυκλοφοριακές διευκολύνσεις για βιώσιμη αστική κινητικότητα

Επιλέξιμες δαπάνες και προϋπολογισμός

Η χορηγία ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των επιλέξιμων δαπανών που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρικές, υδραυλικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις σε σχέση με το κτήριο, ακίνητος εξοπλισμός, αμοιβές αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών ή και άλλων συμβούλων και εξοπλισμός (π.χ. κινητή επίπλωση, φωτιστικά, ηλεκτρικά είδη κ.α.).

Όπως αναφέρεται στην παρουσίαση του σχεδίου χορηγίας, οι πληρωμές θα γίνονται σε δυο ισόποσες δόσεις με δυνατότητα προκαταβολής ποσού ύψους μέχρι 20% της εγκεκριμένης χορηγίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου θα ανέλθει στα €10 εκατομμύρια με τον ενδεικτικό ετήσιο προϋπολογισμό να υπολογίζεται στα €2 εκατομμύρια.

Πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση

Στο πλαίσιο του νέου σχεδίου χορηγιών, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων του οργανισμού μας θα αναλαμβάνουν τον καταρτισμό και υποβολή αιτήσεων ένταξης στο «Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας εντός των τειχών της Λευκωσίας».