ΝΕΑ

Νέο Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας εντός των τειχών της Λευκωσίας

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας εντός των τειχών της Λευκωσίας

Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να προκηρυχθεί για πρώτη φορά το «Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας» που εντάσσεται στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης για Αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας».

Στόχοι του Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας εντός των τειχών Λευκωσίας είναι:

  • Η προσέλκυση νέων επιχειρήσεων εντός των τειχών Λευκωσίας σε επιθυμητές δραστηριότητες,
  • Η ενθάρρυνση υφιστάμενων επιχειρήσεων για επέκταση στις περιοχές εφαρμογής του σχεδίου, και
  • Η ενθάρρυνση επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη στις εντός των τειχών περιοχές της Λευκωσίας να επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους για προώθηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας  με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων

Το ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας ανά έργο έχει οριστεί στις €80,000. Η χορηγία ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των επιλέξιμων δαπανών που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρικές, υδραυλικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις σε σχέση με το κτήριο, ακίνητος εξοπλισμός, αμοιβές αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών ή και άλλων συμβούλων και εξοπλισμός (π.χ. κινητή επίπλωση, φωτιστικά, ηλεκτρικά είδη κ.α.).

Στο πλαίσιο του νέου σχεδίου χορηγιών, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων του οργανισμού μας θα αναλαμβάνουν τον καταρτισμό και υποβολή αιτήσεων ένταξης στο «Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας εντός των τειχών της Λευκωσίας».

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το νέο σχέδιο χορηγιών είναι διαθέσιμες εδώ.