Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος

Το Σχέδιο θα είναι σε ισχύ μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού

Σκοπός και προϋπολογισμός του Σχεδίου

Στόχος του Σχεδίου Χορηγιών για την αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών για εμπλουτισμό και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, είναι η παροχή στοχευμένης στήριξης για:

 • Περιορισμένης κλίμακας αποκατάσταση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων και ανοικτών χώρων για μεταξύ άλλων, την επαναχρησημοποίηση τους, προκειμένου να καταστούν επισκέψιμα/κατάλληλα για βιωματικές δραστηριότητες στους τομείς της γαστρονομίας, της δημιουργίας και της μεταποίησης, φιλοξενώντας καλλιτέχνες, χειροτέχνες, επισκέψιμα εργαστήρια παραδοσιακών προϊόντων κ.λ.π.
 • Βελτίωση της αισθητικής και της προσβασιμότητας των ανοικτών χώρων
 • Ανάπτυξη μορφών εναλλακτικού τουρισμού (όπως θρησκευτικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, παρατήρηση χλωρίδας και πανίδας, γεωλογία κ.λ.π.) και δραστηριοτήτων υπαίθρου (όπως τουρισμός περιπέτειας, αναρρίχηση, ποδηλασία, δασική αναψυχή κ.λ.π.)

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί για τις ανάγκες του παρόντος Σχεδίου μέχρι τη λήξη του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι €4,75εκ.

Επιπρόσθετα της παρούσης προκήρυξης για το 2022, προγραμματίζεται προκήρυξη και για το 2023.

Ο Άξονας Α περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσφορά αυθεντικών εμπειριών (Άξονας Α1) και ανάπτυξης δραστηριοτήτων υπαίθρου και εναλλακτικών υπαίθριων μορφών τουρισμού (Άξονας Α2).

Άξονας Α1: Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσφορά αυθεντικών εμπειριών

Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που αφορούν τη διαμόρφωση υφιστάμενων χώρων για την αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προσφορά αυθεντικών εμπειριών, με στόχο την αύξηση της προσφοράς δραστηριοτήτων, την ενίσχυση της προσελκυστικότητας και εν τέλει την αύξηση της επισκεψιμότητας στις περιοχές εφαρμογής.

Ενδεικτικές επιλέξιμες παρεμβάσεις:

 • Αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών και διαμόρφωση χώρων για να καταστούν επισκέψιμοι από οργανωμένες ομάδες/ιδιώτες ή/και να φιλοξενούν βιωματικά εργαστήρια στις πιο κάτω θεματικές:
  – Γαστρονομία, περιλαμβανομένης της διαμόρφωσης νέων ή/και αναβάθμιση / ανακαίνιση υφιστάμενων αιθουσών γευσιγνωσίας, εκτός της γευσιγνωσίας οίνου
  – Κυπριακή οικοτεχνία και χειροτεχνία (π.χ. καλαθοπλεκτική, κεντητική, κεραμική, αργαλειός)
  – Καλλιτεχνική δημιουργία (π.χ. ζωγραφική, γλυπτική).
 • Αντικατάσταση καρεκλών, τραπεζιών, ομπρελών καφενείων σε κεντρικές πλατείες ή κεντρικούς δρόμους του χωριού
 • Ψηφιακή αναβάθμιση μουσείων / εκθεσιακών χώρων λαϊκής τέχνης / σύγχρονης Κυπριακής τέχνης
Άξονας Α2: Ανάπτυξη δραστηριοτήτων υπαίθρου και εναλλακτικών υπαίθριων μορφών τουρισμού

Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που αφορούν την ανάπτυξη υπαίθριων δραστηριοτήτων και εναλλακτικών υπαίθριων μορφών τουρισμού (π.χ. αθλητικός τουρισμός, ποδηλατικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, slow tourism, κ.λ.π.), με στόχο την διαφοροποίηση και τον εκσυγχρονισμό του τουριστικού προϊόντος, την αύξηση της προσφοράς δραστηριοτήτων στη φύση, την ενίσχυση της προσελκυστικότητας και εν τέλει την αύξηση της επισκεψιμότητας στις περιοχές εφαρμογής.

Ενδεικτικές επιλέξιμες παρεμβάσεις:

 • Δημιουργία, εμπλουτισμός ή/και αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών/ δραστηριοτήτων σε πάρκα / χώρους αναψυχής, όπως:
  – Zip-lining, αναρρίχηση, εκγύμναση με στίβο περιπέτειας διαφόρων επιπέδων δυσκολίας για μεγάλους και παιδιά, ποδηλατική διαδρομή δεξιοτεχνίας ορεινής ποδηλασίας με εμπόδια (mountain bike obstacle course)
  – Μονοπάτια για ΑμΕΑ (κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης)
  – Θεματικά μονοπάτια για παιδιά στη βάση μύθων/παραμυθιών της περιοχής / της Κύπρου
  – Κατασκευή μονάδας έλκυσης ποδηλάτων ορεινής ποδηλασίας, τύπου αναβατορίου

Ο Άξονας Β περιλαμβάνει παρεμβάσεις αναβάθμισης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και αξιοποίηση δημόσιων οικημάτων για ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (Άξονας Β1) και αναβάθμισης ανοιχτών υπαίθριων χώρων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων υπαίθρου και εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Άξονας Β2).

Άξονας Β1: Πυρήνες – Αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και αξιοποίηση δημόσιων οικημάτων για ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

Επιλέξιμες είναι οι Παρεμβάσεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό και την αισθητική αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, τη διαμόρφωση υφιστάμενου δημοσίου κτιριακού αποθέματος για ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσφορά αυθεντικών και βιωματικών εμπειριών, με στόχο την αύξηση της προσφοράς δραστηριοτήτων, την ενίσχυση της προσελκυστικότητας και εν τέλει την αύξηση της επισκεψιμότητας στις περιοχές εφαρμογής.

Ενδεικτικές επιλέξιμες παρεμβάσεις Άξονα Β1:

 • Δημιουργία νέας ή/και αναβάθμισης υφιστάμενης σήμανσης / πινακίδων για προβολή των πυρήνων χωριών, σημείων ενδιαφέροντος (π.χ. επισκέψιμων ή/και βιωματικών εργαστηρίων, θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά, σημεία φυσικού κάλλους, σημεία θέας)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων τοπιοτέχνησης και φυτεύσεων (π.χ. ανθώνες, κάθετοι κήποι σε υφιστάμενες οικοδομές, «πράσινοι τοίχοι» κ.λ.π.)
 • Εγκατάσταση νέων ή/και αντικατάσταση καλάθων και παγκακιών
 • Αγορά νέων ή/και αντικατάσταση ποδηλατοστασίων για στάθμευση ποδηλάτων
 • Δημιουργία σταθμών φόρτισης (Charging Stations) με ΑΠΕ για ηλεκτρονικές συσκευές
 • Αγορά νέων ή/και αντικατάσταση καρεκλών και διαφημιστικών ομπρελών σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κεντρικών πλατειών ή πυρήνων χωριών, με ομπρέλες / σκέπαστρα ομοιόμορφης αισθητικής.
 • Αναβάθμιση κοινοτικών οικημάτων / repurposing διαθέσιμου κτηριακού αποθέματος για φιλοξενία π.χ. επισκέψιμων ή/και βιωματικών εργαστηρίων ή/και εκδηλώσεων γευσιγνωσίας ή/και εργαστηρίων κυπριακής οικοτεχνίας και χειροτεχνίας ή/και καλλιτεχνικής δημιουργίας.
 • Ψηφιακή αναβάθμιση προσφερόμενης εμπειρίας σε υφιστάμενα επισκέψιμα οικήματα (π.χ. Κέντρα Επισκεπτών, Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, μουσεία / εκθεσιακούς χώρους λαϊκής τέχνης / σύγχρονης Κυπριακής τέχνης, κ.λ.π.).
Άξονας Β2: Περίχωρα – Αναβάθμιση ανοιχτών υπαίθριων χώρων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων υπαίθρου και εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που αφορούν την αποκατάσταση, αισθητική αναβάθμιση και βελτίωση ανοιχτών υπαίθριων χώρων, περιλαμβανομένης της προσβασιμότητάς τους, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων υπαίθρου και εναλλακτικών υπαίθριων μορφών τουρισμού (π.χ. αθλητικός τουρισμός, ποδηλατικός τουρισμός, πολιτιστικός / θρησκευτικός τουρισμός, κ.λ.π.), με στόχο την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την αύξηση της προσφοράς δραστηριοτήτων στη φύση, την ενίσχυση της προσελκυστικότητας και εν τέλει την αύξηση της επισκεψιμότητας στις περιοχές εφαρμογής.

Ενδεικτικές επιλέξιμες παρεμβάσεις Άξονα Β2:

 • Βελτιώσεις της προσβασιμότητας σε Θρησκευτικά και Πολιτιστικά Μνημεία (στις περιπτώσεις όπου τα συγκεκριμένα μνημεία μπορούν να φιλοξενήσουν άτομα με κινητικές δυσκολίες), μονοπάτια, εκδρομικούς χώρους, σημεία θέας
 • Παρεμβάσεις για ανάπτυξη δραστηριοτήτων υπαίθρου και εναλλακτικού τουρισμού περιπέτειας όπως π.χ. αναρρίχηση, εκγύμναση με στίβο περιπέτειας, αλεξίπτωτο πλαγιάς (parapente), ποδηλασία εκγύμνασης, πτηνοπαρατήρηση, αστροπαρατήρηση
 • Δημιουργία νέων ή/και αναβάθμιση / εξωραϊσμός υφιστάμενων σημείων θέας, μονοπατιών, διαδρομών, εκδρομικών χώρων, υπαίθριων εργαστηρίων / ανοιχτών αγορών (farmers’ markets)
 • Ελάχιστο ποσό προτεινόμενης επιλέξιμης παρέμβασης/δαπάνης οι €10.000
 • Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις βρίσκονται στην γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου (Παράγραφος 4 του Οδηγού Σχεδίου)
 • Για παρεμβάσεις σε περιοχές ελέγχου, θα εφαρμόζονται οι κανονισμοί που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση παρεμβάσεων που αφορούν χρωματισμό, τα χρώματα που θα χρησιμοποιούνται, θα είναι αυτά που γίνονται δεκτά από το Τμήμα Αρχαιοτήτων (Πίνακας Απαιτούμενων Δικαιολογητικών κατά την Αίτηση – Παράγραφος 12.1 του Οδηγού Σχεδίου)
 • Για τα έργα που περιλαμβάνουν φυτεύσεις, να χρησιμοποιούνται φυτά που είναι ενδημικά, ιθαγενή και καλλωπιστικά και λουλούδια ανθεκτικά στις συνθήκες της περιοχής. Οι φυτεύσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και συστάδες δέντρων, θα γίνονται με βάση τον κατάλογο φυτών του Τμήματος Δασών και του Τμήματος Γεωργίας, σε κεντρικές πλατείες, κεντρικούς δρόμους ή συγκεκριμένα υπαίθρια σημεία αναφοράς στην Κοινότητα / στο Δήμο
 • Ο εξοπλισμός ή μηχανήματα που θα προμηθευτεί ο δικαιούχος στα πλαίσια του σχεδίου πρέπει να είναι καινούργια.
  Ανάλογα με τον τύπο της επένδυσης, θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστούν όλες οι απαιτούμενές άδειες καθώς επίσης και τυχόν εγκρίσεις που απαιτούνται από τις αρμόδιες κρατικές ή τοπικές αρχές για την υλοποίηση και λειτουργία της επένδυσης
 • Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις πρέπει να υλοποιηθούν σε χώρους που είναι στη νόμιμη κατοχή των Αιτητών
 • Αναδρομικότητα: Περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών είναι από 1η Ιανουαρίου 2022 και εντεύθεν. Δαπάνες για τις οποίες το τιμολόγιο ή η απόδειξη πληρωμής φέρουν ημερομηνία πριν την 1η Ιανουαρίου 2022 δεν θεωρούνται επιλέξιμες.

Άξονες εφαρμογής και μέγιστα ποσά

Ο Άξονας Α απευθύνεται σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα με το μέγιστο ποσό επιχορήγησης να ανέρχεται στις €200.000 τηρουμένων των προνοιών σώρευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

 • Στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές (Παράρτημα 1), το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.
 • Στις υπόλοιπες περιοχές υπαίθρου (Παράρτημα 1), το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 65% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.
 • Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες, το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.

Ο Άξονας Β απευθύνεται σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 100%, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανά Δικαιούχο τις €65.000.

Πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση

Κατά το στάδιο υποβολής αίτησης ένταξης στο Σχέδιο Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Την ετοιμασία και υποβολή αίτησης ένταξης στο Σχέδιο
 • Τον καταρτισμό επιχειρηματικού πλάνου (business plan)
 • Την καθοδήγηση των αιτητών στη συγκέντρωση των απαραίτητων παραστατικών, βεβαιώσεων και προσφορών
 • Τη διαχείριση της επικοινωνίας με την αρμόδια αρχή του Προγράμματος μέχρι την εξασφάλιση τελικής απόφασης

Επικοινώνησε μαζί με τους εγκεκριμένους συμβούλους επιχειρήσεων του οργανισμού μας σχετικά με το Σχέδιο Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος.

Καλούμε τους ενδιαφερομένους να μελετήσουν προσεκτικά τον Οδηγό Σχεδίου.