ΝΕΑ

Σχέδιο Επιχορήγησης για την ψηφιακή μετάβαση παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού

Σχέδιο Επιχορήγησης για την ψηφιακή μετάβαση παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού

Με το Σχέδιο Επιχορήγησης για την Ψηφιακή Μετάβαση Παροχέων Ειδικών Μορφών Τουρισμού με βάση τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis), το Υφυπουργείο Τουρισμού στοχεύει στην ενίσχυση της διαδικτυακής παρουσίας των παροχέων/εμπλεκομένων ειδικών μορφών τουρισμού, την εντατικοποίηση της διαδικτυακής προώθησης των ειδικών μορφών τουρισμού και στην στοχευόμενη προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού μέσω του διαδικτύου.

Για σκοπούς του Σχεδίου επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται:

  • Το κόστος δημιουργίας ιστοσελίδας για προβολή μεταξύ άλλων, των ειδικών μορφών τουρισμού που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2030. Στις ειδικές μορφές τουρισμού περιλαμβάνεται ο Καταδυτικός Τουρισμός, ο Αθλητικός Τουρισμός (συμπεριλαμβανόμενου ποδηλατικού τουρισμού, τουρισμού σκοποβολής κ.λ.π), ο Τουρισμός Οινογαστρονομίας, ο Συνεδριακός Τουρισμός και ταξιδίων κινήτρων, ο Γαμήλιος Τουρισμός, ο Τουρισμός Κρουαζιέρας, ο Ναυτικός Τουρισμός (Μαρίνες,Yachting, Λιμάνια), ο Τουρισμός Υπαίθρου και ο τουρισμός φύσεως, ο Πολιτιστικός Τουρισμός, ο Θρησκευτικός Τουρισμός, ο Τουρισμός Υγείας (ιατρικός, ευεξίας, αποκατάστασης, τρίτης ηλικίας) και ο Τουρισμός Γκολφ
  • Το κόστος μετάφρασης της ιστοσελίδας όπου θα προβάλλονται οι ειδικές μορφές τουρισμού σε μια ή περισσότερες γλώσσες πέραν της Ελληνικής και Αγγλικής.
  • Το κόστος δημιουργίας ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων (on line booking system) στην ιστοσελίδα του δικαιούχου. Το ηλεκτρονικό σύστημα δεν είναι απαραίτητο να επιβεβαιώνει άμεσα τη διαθεσιμότητα.
  • Το κόστος αγοράς υπηρεσιών από εξειδικευμένο σύμβουλο για SEO (Search Engine Optimisation) για αποδοτικότερη προώθηση.

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης κατά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το 75% της συνολικής δαπάνης με ανώτατο ποσό τις €7.000 (εφτά χιλιάδες ευρώ).

Δικαιούχοι αιτητές για το παρόν Σχέδιο είναι τοπικά αδειούχα Γραφεία Τουρισμού & Ταξιδίων και άλλοι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς (αναλόγως του τομέα) εξαιρουμένων των αδειούχων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και Κέντρων Αναψυχής. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους δικαιούχους του Σχεδίου είναι να κατέχουν όλες τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας αναλόγως του τομέα και να πληρούν τα κριτήρια που έχει θέσει το Υφυπουργείο για την κάθε ειδική μορφή τουρισμού.

Ενδεικτικά παραδείγματα δικαιούχων είναι Ιατρικά Κέντρα/Σύνδεσμοι που αποτείνονται σε άτομα από το εξωτερικό, Τοπικά Γραφεία Τουρισμού και Ταξιδίων, οι παροχείς υπηρεσιών Καταδύσεων Αναψυχής που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό ISO, οινοποιεία και αγροκτήματα όπου παράγονται τοπικά προϊόντα, αθλητικές ομοσπονδίες και σύνδεσμοι μέλη τους, εταιρείες κρουαζιέρας ή/και ταξιδιωτικά γραφεία νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών κρουαζιέρας στην Κύπρο, Μαρίνες, Λιμάνια και Yachting Clubs, Φάρμες/Βιοτεχνίες/Θεματικά Πάρκα που προσφέρουν βιωματικές εμπειρίες στα πλαίσια της Αυθεντικής Διαδρομής «Heartland of Legends».