ΝΕΑ

Προκήρυξη Σχεδίου Eπιχορήγησης για τη διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων στην Κύπρο

Προκήρυξη Σχεδίου Eπιχορήγησης για τη διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων στην Κύπρο

Στόχος του Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση της διοργάνωσης διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων τουρνουά ή αγώνων προετοιμασίας, με στόχο την ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού και τη δημιουργία διανυκτερεύσεων για την ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Διεθνής αθλητική εκδήλωση ορίζεται, για σκοπούς του σχεδίου, εκδήλωση σχετική με άθλημα που εμπίπτει στην κατηγορία των ολυμπιακών αθλημάτων ή άλλη αθλητική δραστηριότητα που παρουσιάζει μεγάλη δημοτικότητα σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα στις χώρες πηγές τουρισμού για την Κύπρο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προτίθενται να αναλάβουν τη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης η οποία ανταποκρίνεται στον πιο πάνω στόχο.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η αίτηση θα εξετάζεται εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η ημερομηνία διοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης στην Κύπρο εμπίπτει στην περίοδο 1 Νοεμβρίου μέχρι 30 Απριλίου. Στην περίπτωση που η εκδήλωση πραγματοποιείται στην επαρχία Λευκωσίας και σε περιοχές Υπαίθρου/Ορεινές/Ακριτικές Περιοχών, η αίτηση θα εξετάζεται ανεξάρτητα από την περίοδο υλοποίησης της.
 • Διοργανώσεις οι οποίες αφορούν αθλήματα υγρού στοιχείου θα επιχορηγούνται ανεξάρτητα από την περίοδο πραγματοποίησης της εκδήλωσης.
 • Ο ελάχιστος αριθμός των αθλητών και επαγγελματιών συνοδών που αναμένεται να συμμετάσχουν από το εξωτερικό είναι 100 άτομα. Στην περίπτωση της επαρχίας Λευκωσίας, των περιοχών Υπαίθρου, Ορεινών, Ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών, ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων από το εξωτερικό είναι 30 άτομα.
 • Το Υφυπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να προβάλλεται ως χορηγός σε όλη την εκστρατεία προβολής της εκδήλωσης συμπεριλαμβανομένων των διασκέψεων τύπου, δελτίων τύπου, δημοσιεύσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, banners στον χώρο της εκδήλωσης κ.τ.λ., με τρόπο που θα τυγχάνει της εκ των προτέρων έγκρισης του Υφυπουργείου.
 • Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά Διεθνείς ή Ευρωπαϊκούς ή Περιφερειακούς ή άλλους αθλητικούς αγώνες και πρωταθλήματα που διοργανώνονται στην Κύπρο από τις αντίστοιχες Κυπριακές Αθλητικές Ομοσπονδίες και εμπίπτουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των συμμετεχόντων, αυτή θα εξετάζεται αφού ληφθεί υπόψη το ύψος χορηγίας του ΚΟΑ.
 • Διεθνείς, Ευρωπαϊκοί, Περιφερειακοί και άλλοι αθλητικοί αγώνες και πρωταθλήματα που διοργανώνονται στην Κύπρο και τα έξοδα διοργάνωσης καλύπτονται πλήρως από τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς Ομοσπονδίες, ΔΕΝ δικαιούνται στήριξη στα πλαίσια του Σχεδίου.

ΥΨΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται σε ποσοστό μέχρι το 30% επί των συγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών και με ανώτατο όριο τις €25.000.

Αθλητικές εκδηλώσεις ΑμεΑ θα επιχορηγούνται με ποσοστό μέχρι 30% επί των συγκεκριμένων δαπανών και με ανώτατο ποσό τις €30.000.

Αθλητικές εκδηλώσεις οι οποίες θα τύχουν προβολής στο εξωτερικό με προκαθορισμένο πλάνο μάρκετινγκ, δύναται να λάβουν επιπλέον επιχορήγηση σε ποσοστό μέχρι 50% της δαπάνης του πλάνου μάρκετινγκ με ανώτατο όριο τις €20.000

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο υπολογισμός της επιχορήγησης της εκδήλωσης θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες παραμέτρους:

 • Το άθλημα της εκδήλωσης
 • Τη διάρκεια της εκδήλωσης
 • Το είδος/κατηγορία της εκδήλωσης
 • Την περίοδο πραγματοποίησης της εκδήλωσης
 • Τον χώρο διοργάνωσης της εκδήλωσης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Αμοιβή λογιστή / ελεγκτή ο οποίος θα ετοιμάσει τους ελεγμένους λογαριασμούς της εκδήλωσης.
 • Υπηρεσίες νοσηλευτή ή/και ασθενοφόρου.
 • Προωθητικό / Διαφημιστικό υλικό για την εκδήλωση (π.χ. καπέλα, φανέλες, banners κ.ά.).
 • Αμοιβή κριτών / διαιτητών.
 • Έξοδα διαμονής ξένων κριτών και διαιτητών.
 • Αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή επίσημων προσκεκλημένων, Ευρωπαϊκών ή/και Διεθνών Ομοσπονδιών.
 • Κύπελλα και μετάλλια.
 • Χρηματικά έπαθλα τα οποία καθορίζονται από τις Διεθνείς Ομοσπονδίες ανάλογα με τον αγώνα.
 • Άδειες / Τέλη τα οποία καταβάλλονται προς Διεθνείς Ομοσπονδίες /Φορείς για τη διοργάνωση του αγώνα.
 • Κόστος ενοικίασης/χρήσης χώρου/σταδίου διεξαγωγής της εκδήλωσης.
 • Ενοικίαση ή/και αγορά και μεταφορά εξοπλισμού ο οποίος είναι απαραίτητος για την επιτυχή διεξαγωγή του αγώνα (π.χ. ηλεκτρονικά χρονόμετρα κ.ά.).
 • Αγορά υπηρεσιών για την επιτυχή διεξαγωγή του αγώνα (π.χ. φρουροί ασφάλειας, δικαιώματα προς την Αστυνομία για κλείσιμο δρόμων, ασφάλεια και υγεία για μεγάλες διοργανώσεις, ασφάλειες κ.ά.).
 • Διαφήμιση / προβολή της διοργάνωσης στα τοπικά ΜΜΕ.
 • Λεωφορεία για μεταφορά των αθλητών από και προς τον χώρο στον
  οποίο διεξάγεται η διοργάνωση και από και προς αεροδρόμιο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο επιχορήγησης για τη διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων στην Κύπρο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού.