Συνεργείο συντήρησης και επιδιόρθωσης οχημάτων

Το συνεργείο βρίσκεται στη βιοτεχνική περιοχή Ξυλοτύμβου της επαρχίας Λάρνακας.

Οι υπηρεσίες μας:

Το επιχειρηματική πρόταση προνοούσε την αγορά υφιστάμενου υποστατικού με σκοπό τη λειτουργία σύγχρονου συνεργείου συντήρησης και επιδιόρθωσης αυτοκινήτων.

Στο πλαίσιο του έργου, ανατέθηκε στο συμβουλευτικό οργανισμό Vangelis Eleftheriou &Co. ο καταρτισμός ανεξάρτητης Τεχνοοικονομικής Μελέτης που είχε ως στόχο τον προσδιορισμό της επιχειρησιακής, οικονομικής και εμπορικής βιωσιμότητας του συνεργείου πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης για υλοποίηση της επένδυσης, την υποστήριξη του επιχειρηματία κατά τα στάδια υλοποίησης του έργου και την ενίσχυση των διεργασιών διοίκησης, διαχείρισης και ανάπτυξης της επιχείρησης.

Επιπλέον, ο επιχειρηματίας ανέθεσε στον οργανισμό μας τη σύνταξη και υποβολή αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στις περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων 2021.

Εγκεκριμένοι Συμβούλοι Επιχειρήσεων, Κύπρος

Το Mike’s Mechanics Automotive Workshop βρίσκεται στη βιοτεχνική περιοχή Ξυλοτύμβου . συντήρησης και επιδιόρθωσης οχημάτων.