ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων με παροχή ευέλικτων μορφών εργασίας μέσω της Τηλεργασίας

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων με παροχή ευέλικτων μορφών εργασίας μέσω της Τηλεργασίας

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σχέδιο Κινήτρων για Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (2)

Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σχέδιο χορηγιών για μεταποίηση γεωργικών προϊόντων 2024

Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Ενίσχυση Κυβερνοασφάλειας στις Κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2023 (2)

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση Κυβερνοασφάλειας στις Κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2023

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση Οινοποιητικών Επιχειρήσεων (Παρέμβαση ΕΠΣΑ 2)

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση Οινοποιητικών Επιχειρήσεων (Παρέμβαση ΕΠΣΑ 2)

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Χώρων Εστίασης

Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Χώρων Εστίασης ή Καταστημάτων Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σχέδιο Χορηγιών για τη Δημιουργία και Εμπλουτισμό Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας, Ευεξίας, Αποκατάστασης, Προσβασιμότητας και Αυτόνομης Υποβοηθούμενης Διαβίωσης σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα με στόχο την Προσέλκυση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας

Σχέδιο Χορηγιών για τη Δημιουργία και Εμπλουτισμό Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας, Ευεξίας, Αποκατάστασης, Προσβασιμότητας και Αυτόνομης Υποβοηθούμενης Διαβίωσης σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα με στόχο την Προσέλκυση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σχέδιο Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Ύπαιθρο, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές για τον Εκσυγχρονισμό και την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Τουριστικού Προϊόντος

Σχέδιο Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Ύπαιθρο, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές για τον Εκσυγχρονισμό και την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Τουριστικού Προϊόντος

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων 2022

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σχέδιο Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος

Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας εντός των τειχών της Λευκωσίας

Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων

Παροχή Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σχέδιο για δημιουργία και λειτουργία μικρών μονάδων για σκοπούς αυτοεργοδότησης ατόμων με αναπηρία

Δημιουργία και λειτουργία μικρών μονάδων για σκοπούς αυτοεργοδότησης ατόμων με αναπηρία

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σχέδιο Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και Άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ

Εγκεκριμένοι Συμβούλοι Επιχειρήσεων, Κύπρος

GOOD MANAGEMENT IS THE ART .

PAUL HAWKEN