ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σχέδιο Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και Άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Σχέδιο Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σχέδιο για δημιουργία και λειτουργία μικρών μονάδων για σκοπούς αυτοεργοδότησης ατόμων με αναπηρία

Σχέδιο για δημιουργία και λειτουργία μικρών μονάδων για σκοπούς αυτοεργοδότησης ατόμων με αναπηρία

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σχέδιο Κινήτρων για Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σχέδιο Χορηγιών για στήριξη της κυπριακής οινοβιομηχανίας (Μέτρο ΕΠΣΑ 3α)

Σχέδιο Χορηγιών για στήριξη της κυπριακής οινοβιομηχανίας (Μέτρο ΕΠΣΑ 3α)

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σχέδιο χορηγιών μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων 2022

Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ

GOOD MANAGEMENT IS THE ART .

PAUL HAWKEN